Chodníky a zpevněné plochy v obci Červená Hora

Objednatel: Obec Červená Hora
Termín realizace: 04/2020 - 06/2020