Odkanalizování areálu Služeb města Lázně Bohdaneč

Objednatel: Město Lázně Bohdaneč
Termín realizace: 02/2020 – 05/2020