Vodovod Mikulovická

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice
Termín realizace: IV.-VI.2022

II.etapa - pokládka vodovodu v ul. Mikulovická