Bytový dům Mladá Boleslav – Rezidence nad Roklí

Objednatel: Soukromý investor
Termín realizace: 09/2020 - 2/2021

Zdění bytového domu, Mladá Boleslav, objem prací 8,9 mil. Kč