Bezpečný přechod pro chodce – ulice Na Drážce

Objednatel: Statutární město Pardubice
Termín realizace: 09/2020 - 10/2020

Vybudování bezpečného přechodu pro chodce v místě stávajícího přechodu přes silnici I/36 a dvou navazujících míst pro přecházení přes jednosměrnou obslužnou komunikaci, v západní části a obytnou zónu ve východní části.