Realizace úspor energie - Objekty Krajských depozitářů muzea a knihovny

Objednatel: Pardubický kraj
Termín realizace: 05/2020 - 11/2020

Výměna výplní otvorů, nová skladba střešní krytiny, zateplení obdovodého pláště objektů a související práce.