Demolice a zemní práce v Pardubicích

Objednatel: Soukromý objednatel
Termín realizace: 06/2020 - 07/2020

Demolice skladové haly, včetně provedení zemních prací pro zakládání nové haly.