Chodníky a zpevněné plochy v obci Červená Hora

Objednatel: Obec Červená Hora
Termín realizace: 04/2020 - 06/2020

Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch a vybudování nového chodníku pro pěší v obci Červená Hora.