Odkanalizování areálu Služeb města Lázně Bohdaneč

Objednatel: Město Lázně Bohdaneč
Termín realizace: 02/2020 – 05/2020

Výstavba zpevněných a manipulačních ploch v areálu Služeb města, včetně vytvoření montáže železobetonových opěrných stěn, odkanalizování areálu, dodávka oplocení a souvisejících stavebních prací.