Vznik polyfunkčního centra Křižovatka II., Pardubice

Objednatel: KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.
Termín realizace: 11/2019 – 10/2020

Kompletní stavební úpravy – rekonstrukce objektu, včetně venkovních zpevněných ploch. Účelem užívání stavby bude poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením.