Odborné učebny ITI - II. etapa ZŠ E. Košťála, Pardubice

Objednatel: Statutární město Pardubice
Termín realizace: 10/2019 - 03/2020

Kompletní rekonstrukce odborných učeben Základní školy Erno Košťála v Pardubicích, včetně přístavby výtahu pro bezbariérové užívání školního pavilonu.