Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s rekuperací

Objednatel: SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí
Termín realizace: 01/2019 – 09/2019

Projekt obsahoval provedení prací vedoucí ke snížení energetické náročnosti hlavní budovy školy (zateplení obvodového pláště s výměnou výplní) a dodávku a montáž odvětrání s rekuperací. Součástí byla rekonstrukce přístavku a spojovacího krčku. Práce probíhali za provozu školy.