Oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště

Objednatel: Město Broumov
Termín realizace: 04/2019 – 10/2019

Předmětem projektu bylo vybudování nových opěrných zdí, oprava a rozšíření chodníků, výstavba nového schodiště, terénní úpravy a montáž veřejného osvětlení v ulici Střelnická a Nad Potokem.