Zateplení bytového domu, Hradecká 380-381

Objednatel: Město Opatovice nad Labem
Termín realizace: 06/2019 – 09/2019

Předmětem tohoto projektu bylo provedení kontaktního zateplení obvodového pláště objektu, zateplení půdních prostor, kompletní výměna výplní otvorů a montáž nového zábradlí.